Čtení se konají v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13)
od 19.00 hodin, vstup volný.

18. března

Dan Jedlička: Sbohem malé nic (Litera za poezii)
Marka Míková: Škvíry (Litera za knihu pro děti a mládež)
Petr Pazdera Payne: Předběžná ohledání (Litera za prózu)

25. března

Vratislav Maňák: Muž z hodin (Litera za knihu pro děti a mládež)
Petr Stančík: Mlýn na mumie (Litera za prózu)
Olga Stehlíková: Týdny (Litera za poezii)

1. dubna

Ondřej Horák, Jiří Franta: Proč obrazy nepotřebují názvy (Litera za knihu pro děti a mládež)
Hana Lundiaková: IMAGO Ty trubko! (Litera za prózu)
Michal Maršálek: Černá bere (Litera za poezii)
Martin Reiner: Básník (Litera za prózu)

8. dubna

Alice Horáčková: Vladimíra Čerepková – Básnická femme fatale (DILIA Litera pro objev roku)
Alžběta Michalová: Zřetelně nevyprávíš (DILIA Litera pro objev roku)
Milena Slavická: Hagibor (Litera za prózu)